Regulamin

1. Użyte w Regulaminie pojęcia:
a. Materiały : zdjęcia i grafiki umieszczane w serwisie. Komfort w głównej zaleta sizling hot rozrywki. Świat online gwarantuje tak dużą liczbę automatów do gry, że graczowi trudno jest zebrać każdy z nich. Ponadto oferuje graczom wybór różnych przedmiotami, liniami wygrywającymi i bębnami. Wypłaty w automatach online są wyższe w porównaniu do stacjonarnego klubu hazardowego.
b. Serwis : portal kotywatory.pl, dostępny pod adresem kotywatory.pl będący miejscem umieszczania w/w materiałów. Grając online z gry owocówki masz możliwość sprawdzenia, co ma do zaoferowania świat online, przeglądając i wybierając gry dla siebie.
c. Formularz rejestracyjny : dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
d. Konto : dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe oraz swój Nick.
e. Regulamin : niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników a także Odwiedzających.
f. Użytkownik : osoba korzystająca z serwisu kotywatory.pl.
g. Odwiedzający : osoba korzystająca z serwisu kotywatory.pl bez wcześniejszej rejestracji konta.
2. Postanowienia ogólne:
+ kotywatory.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
– korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem;
– utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu;
– przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od właściciela;
– jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych.
+ Użytkownik ma prawo do zamieszczania w serwisie materiałów, a także do przeglądania materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników.
+ Odwiedzający ma prawo do zamieszczania w serwisie materiałów bez możliwości komentowania.
+ Zamieszczanie materiałów odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy.
+ Zamieszczanie materiałów w serwisie jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Bezpłatne jest również przeglądanie materiałów zgromadzonych w serwisie.
+ Zabrania się:
– umieszczania materiałów, które nie są własnością użytkownika lub co do których nie posiada on majątkowych praw autorskich;
– umieszczania w serwisie kotywatory.pl materiałów, na których są osoby trzecie, bez zgody w/w osób.
+ Użytkownik zamieszczając materiały oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
+ Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w nim materiałów.
+ Zamieszczając materiały w serwisie, użytkownik przekazuje właścicielowi nieodpłatną, niewyłączną licencję, obejmującą wykorzystywanie tychże materiałów dla potrzeb serwisu kotywatory.pl, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu w momencie ich wykorzystania (tzn. kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikacji) w celu promocji oraz reklamy serwisu. Nieodpłatna, niewyłączna licencja obejmuje również wykorzystywanie przez właściciela materiałów publikowanych w serwisie, na innych stronach należących do właściciela, z uwzględnieniem licencji Creative Common.
+ Właściciel serwisu może odmówić emisji materiałów, gdy zostanie zakwestionowany ich stan prawny lub są słabej jakości.
3. Postanowienia końcowe.
+ Użytkownik może kierować do właściciela wszelkiego pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów, dotyczące serwisu, za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na kotywatory.pl/kontakt.html
+ Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
+ Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego tekstu regulaminu pod adresem kotywatory.pl/regulamin.html
+ W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. – Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.